Servis, údržba, kalibrace

Během zadávání bude zkontrolována platnost čísla vstupenky.

Smažte vstupní data

Zadejte platné sériové číslo Schenck.

R

Prosím sečtěte 1 a 8.