Během zadávání bude zkontrolována platnost čísla vstupenky.

Smažte vstupní data
Prosím sečtěte 8 a 3.