Během zadávání bude zkontrolována platnost čísla vstupenky.

Smažte vstupní data
Prosím sečtěte 2 a 4.