Návrhy, kritika

Během zadávání bude zkontrolována platnost čísla vstupenky.

Smažte vstupní data
Prosím sečtěte 9 a 5.