Náš seminární program k dalšímu zdokonalování

Obecná povědomost o vyvažovací a diagnostické technice je v praxi rozšířená pouze v omezené míře. Nevyučuje se v žádných kurzech, zřídka na odborných a vysokých školách, možná se o ní dozvíte od kolegů nebo samostudiem. Toto ovšem není žádný solidní podklad pro praxi. Tuto mezeru vyplňuje náš seminární program o vyvažovací technice a teorii vyvažování i s praktickým využitím v provozu. Od univerzálního použití až po řešení velmi speciálních úkolů.

Naši lektoři jsou školení profesionálové, kteří mají certifikaci pro vedení těchto kurzů. Pro školení jsou používány české materiály, které po absolvování obdrží každý účastník kurzu. Výstupem je certifikát Schenck RoTec.

Otevřené školící kurzy Schenck RoTec (CZ+SK):

1.1 Vyvažování tuhých rotorů - základní kurz:

    Osnova školení:

 • základy vyvažování tuhých rotorů (excentricita, nevyváženost)
 • druhy nevyvážeností (statická, momentová, dynamická, kvazistatická)
 • osové rozložení nevyváženosti
 • měření nevyváženosti
 • rezonance
 • korekce nevyváženosti
 • tolerance vyvažování (jakostní třídy dle ISO 1940-1
 • rotor specifická kalibrace
 • měření nevyváženosti
 • volba vyvažovacích otáček
 • řízení jakosti (měření a kontrola)
 • všeobecné BOZP podmínky

1.2. Vyvažování tuhých rotorů - pokročilý kurz:

    Osnova školení:

 • vyvažování s pootočením
 • výpočet chyb plynoucí ze špatné montáže sestavy
 • vyvažovací tolerance, alternativy k jakostním třídám
 • vyvažování sestav
 • vyvažování v jedné nebo dvou korekčních rovinách
 • rezonance při vyvažování (typy vyvažovacích strojů a jejich kalibrace)
 • výpočet statické, momentové, dynamické nevyváženosti
 • praktická ukázka obsluhy univerzálního vyvažovacího stroje

2. 14 základních otázek vyvažování

    Osnova školení:

 • základy vyvažování - excentricita, vektor, druhy nevyváženosti
 • výpočet statické, momentové, dynamické nevyváženosti
 • a-b-c nastavení vyvažovacího stroje
 • volba vyvažovacích otáček pro univerzální vyvažovací stroje, hodnoty pernamentní kalibrace, rotor specifická kalibrace, hodnota W*n2  
 • měření s měřícím přístrojem řady CAB
 • vyvažovací tolerance
 • vyvažování letmo uložených rotorů
 • vyvažování s pootočením
 • odlišné otáčky, odlišné výsledky?
 • malé vzdálenosti vyvažovacích rovin
 • tuhý / pružný rotor
 • rotor specifická kalibrace

3. Provozní vyvažování s přístrojem Smart Balancer

    Osnova školení:

 • seznámení s přístrojem Smart Balancer a jeho funkceni
 • vibrace a měření vibrací
 • seznámení s normou ISO 10816
 • FFT analýza
 • typické frekvence původu vibrací
 • určení vzniku vibrací a rozhodovací matice o dalším postupu
 • mechanické vibrace
 • druhy měřících vibrací (absolultní vibrace, relativní vibrace, zrychlení)
 • rezonanční křivky
 • základy teorie vyvažování
 • postup provozního vyvažování, využití přístroje Smart Balancer
 • praktická práce s vektory

4. Konzultační činnost

Podpora v rámci řešení individuálních požadavků zákazníka jako jsou např.:

 • kontrola pracovních postupů vyvažování, podpora při nastavení optimálního toku
 • podpora při vyvažování složitých dílů
 • podpora při vyvažování dle norem ISO 1940-1, ISO 11342, API 612 - 687
 • podpora při volbě vyvažovacích přípravků (geometrie, vůle)
 • hledání chyb při procesu vyvažování, optimalizace procesu
 • nastavení technologických postupů  vvyažování a navazujících operací
 • další