Proč je vyvažování tak důležité?

Proč jsou některé stroje hlučnější než ostatní? Proč se pootočí kolo bicyklu vždy ventilkem dolů, i když se nechá volně otáčet? Proč kmitá volant osobního automobilu při určitých rychlostech? Téměř denně se setkáváme s jevem, jehož účinek podceňujeme - nevyváženost.

Pojem nevyváženost se dá odvodit ze slov "vážit", "hmotnost". Na váze se dosáhne rovnováhy, pokud na obou stranách vážících misek je stejné závaží. Obdobně se tak dá posuzovat rozdělení hmoty rotoru ve vztahu ke své ose rotace. Nerovnoměrné rozdělení hmoty se označuje jako nevyváženost. Při rotaci způsobuje odstředivé síly, hluk a chvění, které se s vzrůstajícími otáčkami stupňují a stávají se velmi nepříjemnými.

Životnost
Ložiska, zavěšení skříně a fundamenty mohou být vibracemi silně namáhány, a tím podléhají značnému opotřebení. Výrobky s nevyváženými díly mají často krátkou životnost.

Bezpečnost
Kvůli chvění se může uvolnit potřebné tření ve šroubových spojích a svěrných spojeních až do té míry, že se tyto díly rozpojí. Elektrické spínače jsou rušeny vibracemi, elektrická vedení se mohou na přípojných místech přerušit. Nevyváženost může provozní bezpečnost zásadně omezit - ohrožení pro člověka a stroj.

Kvalita
Od elektrického nástroje s neklidným chodem nelze očekávat precizní funkčnost. Námaha k dosažení užitku se zvýší, avšak nástroj se rychleji unaví. Také obráběcí stroje jsou zásadně ovlivňovány chvěním a vibracemi: brousící a vysoceotáčkové stroje na obrábění dřeva nepracují čistě a vyrábějí více zmetků, pokud nástroj a vřeteno nejsou přesně vyváženy.

Konkurenceschopnost
Klidný a tichý chod jsou vždy znakem kvality a mohou konkurenceschopnost produktu zásadně ovlivnit: silně vibrující přístroj v domácnosti, hlučné auto atd. jsou výrobky, které se na trhu neprosadí.

Síly způsobené nevyvážeností, rušivé vibrace a hluk se odstraní vyvážením. Přitom se rozdělení hmoty rotoru tak zlepší, že v jeho ložiscích působí menší odstředivé síly. Při vyvažování se musí kromě jiného zohlednit i druh nevyváženosti.

Druhy nevyváženosti
Na základě působení se nevyváženost dá rozdělit na různé druhy. Vedle tvaru a funkce rotoru ovlivňuje druh nevyváženosti polohu vyvažovacích rovin a volbu vyvažovacích tolerancí. Nejdůležitější druhy nevyváženosti jsou:

Statická nevyváženost
Momentová nevyváženost
Dynamická nevyváženost