Statická nevyváženost

Dvě nevyváženosti (zde znázorněny jako šipky) mohou mít stejnou velikost a polohu a mohou být stejně vzdáleny od těžiště. Stejný stav může natat při jedné jediné, dvojnásobně veliké nevyváženosti, která působí v těžišti, tedy ve středu rotoru. Uložíme-li takový rotor na dva břity, bude se tak dlouho otáčet (kolébat), až bude jeho "těžké místo" směřovat dolů. Tato nevyváženost působí tedy také bez rotace, a proto ji nazýváme statickou nevyváženosti. Způsobuje posunutí těžiště rotoru z geometrického středu, přičemž rotor za provozu kmitá rovnoběžně ke své ose rotace.

Statická nevyváženost by se měla vyrovnávat v těžištěi rotoru. Proto se materiál odstraní na "těžkém místěe", nebo se naopak přidá na protilehlém místě. Vyrovnání statické nevyváženosti v jedné vyvažovací rovině se provádí často u kotoučových rotorů. Pro toto vyvažování je vhodné používat především vertikální vyvažovací stroje.