Dynamická nevyváženost

Reálný rotor nemá pouze jednotlivou nevyváženost, ale teoreticky nekonečný počet nahodile působících nevyvážeností podél osy rotace. Tyto se mohou nahradit dvěma výslednými nevyváženostmi (zde znázorněny jako šipky) ve dvou libovolných rovinách, které obecně mají rozdílnou velikost a úhlovou polohu. Protože tento druh nevyváženosti se dá kompletně zjistit pouze za rotace, mluví se o dynamické nevyváženosti. Tato nevyváženost se dá rozdělit na statickou a momentovou nevyváženost, přičemž jeden neo druhý podíl může převažovat.

Pro úplné odstranění dynamické nevyváženosti je zapotřebí dvou vyvažovacích rovin. Dynamická nevyváženost se prakticky vyskytuje u všech rotorů. Pro vyvážení se proto používají jak horizontální tak i vertikální vyvažovací stroje.